u.lab – Theory U – prototypen

Theorie U en het afgeleide u.lab zijn vooral goed voor mensen die iets authentieks willen neerzetten in de wereld en in lijn met hun dieper doel. Mogelijks iets dat disruptief kan zijn voor de gewone manieren van doen, iets dat meer partijen wil betrekken om lerenderwijs naar een ideale situatie te evolueren waar de hele maatschappij bij wint. Alle stappen en oefeningen zijn er op gericht meer en meer mensen te betrekken, diepgaand te leren en van daaruit de dingen aan te pakken vanuit de vernieuwde inzichten. Dit hele proces heeft de vorm van een U.

Onderdelen die aan bod komen:

 • mekaar inspireren en out-of-the box denken
 • luistervaardigheidstechnieken & journalling
 • case clinic, een vorm van peer-coaching
 • inzichten in disrupties
 • wat spreekt het meest tot mij?
 • oude ideeën loslaten, wat is daarvoor nodig?
 • verbinding maken met wat je te doen hebt
 • wat ontstaat er nu?
 • kijken door de ogen van anderen, 4D mapping
 • een eerste prototype maken en uittesten
 • herhalen van één of meerdere stappen

Percolab kan dit proces hosten op vraag voor teams die met een vernieuwende blik naar hun rol en product willen kijken.

Oorsprong

Theory U is een boek en een theorie die door Otto Scharmer (MIT) werd bedacht, na diepgaand onderzoek en vele, vele interviews. Omdat hij, en het Presencing Institute, de kennis en vaardigheden daarmee verbonden zo ver mogelijk wou verspreiden is u.lab:  Leading From the Emerging Future ontstaan. Het is een MOOC – Massive Open Online Course – en dus gratis.

Ria stond mee aan de wieg van de eerste Belgische u.lab hub die doorging in Brussel. Ondertussen is vooral Antwerpen actief met een lokale hub.

Wereldwijd zijn er ook regio’s, zoals Schotland en delen van Nederland, waar de u.lab op grote schaal wordt gebruikt en ingezet.

Resources

Meld je aan op ons community platform Spotted Zebras en bekijk tal van filmpjes.

Boeken

Theory U

Leading from the future as it emerges.
By Otto Sharmer

Source

Inner path of knowledge creation.
By J. Jaworski

Stewards in Percolab BE