Teal of toch niet? Spiral Dynamics

Spiral Dynamics is een kader dat je toelaat om te herkennen vanuit welk wereldbeeld en dus uit welke normen en waarden iemand, een organisatie of een maatschappij op iets (re)ageert. Het brengt begrip voor de verschillen in kijk. Je kan je taalgebruik beter afstemmen op de ander, om beter gehoord te worden. Het laat toe om te weten of we als Percolab iets kunnen betekenen voor die persoon of dat bedrijf, of de opdracht aansluit bij onze purpose.

Percolab doet audits voor personen en bedrijven om de verschillende waardensystemen te duiden. We kunnen ook onderzoeken hoe teal de organisatie reeds is en op welke vlakken nog niet. Percolab kan ook een in-house training organiseren om het model uit te leggen en te ervaren.

Oorsprong

Psychologieprofessor Clare Graves onderzocht in de jaren ’60 en ’70 de redenen voor de veranderingen in onze visie op de aard van de mens. Waarom zijn mensen verschillend? Waarom veranderen sommigen wel en anderen niet? Hoe kan je beter je weg vinden in de verschillende versies van het menselijk bestaan?

Zo kwam hij tot de conclusie dat wanneer een nieuw systeem of niveau geactiveerd wordt, de psychologie van de mens en de richtlijnen voor het leven veranderen, om ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. Een nieuw wereldbeeld ontstaat, met nieuwe waarden en normen. Alleen evolueert niet iedereen even snel en kan dus nog vanuit een ander wereldbeeld naar het leven kijken.

Nadien zijn er 2 strekkingen verder ontwikkeld: enerzijds Don Beck en Christopher Cowan en anderzijds door Ken Wilber. De kleuren door beiden gebruikt zijn een beetje verschillend. Interessant om weten is dat Teal (gebruikt door Ken Wilber en Frederic Laloux) Geel is in de spiraal van Don Beck en Christopher Cowan.

Stewards in Percolab BE

Boeken

Spiral Dynamics

Waarden, leiderschap en veranderingen in een dynamisch model.
Don Beck, Christopher Cowan

Evolutionair leiderschap

Integraal leiderschap voor een steeds complexere wereld.
Peter Merry

Nederland op doorbreken

Een vernieuwend perspectief voor een land in crisis.
Wilbert van Leijden, Paul Zuiker

Reinventing Organisations

A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness.
Frederic Laloux