Online en off-line community bouwen

Waarom? Hoe? Wat?

Gaandeweg beginnen meer mensen het belang in te zien van wat heet ‘community’. In goed Vlaams zouden we dat ‘gemeenschap’ kunnen noemen, maar dat is nogal stijf. In wezen gaat het over het belang van het hele sociale veld waarin we werken. Essentieel daarin is dat de kwaliteit van de relaties tussen de mensen de kans verhoogt dat nieuwe ideeën en projecten ontstaan. En dat hebben we meer dan nodig om maatschappelijke verandering te brengen!

Uiteraard is zo’n gemeenschap van mensen, zoals teamleden, belangrijk om onze eigen blinde vlekken te ontdekken.

Ook het werkelijke leren gebeurt samen! Wij zijn expert in het ontwerpen en begeleiden van leeromgevingen, zowel online als in-persoon. Het ene gaat niet zonder het andere! Alle hoop stellen op een online leeromgeving zonder ook in levende lijve samen te komen, dat werkt nooit. Anderzijds, altijd mekaar fysiek moeten treffen is ook een helse opgave, het samenwerken en het samen leren online biedt dan uitkomst!

Cases & Inspiratie

Spotted Zebras, EEN NETWERK voor netwerken, vernieuwers, leiders en burgers die inspiratie zoeken rond nieuwe manieren van (samen)werken

Wildlife Paddock, een plek waar paarden en mensen zich goed voelen & leren van mekaar (ook online trainingen)