PERCO-BRAINSTORM

“We zitten vast” – en dat is de perfecte aanleiding voor een Perco-brainstorm!

Twee, drie of vier mensen uit ons team komen dan luisteren naar jullie vraag en samen vertellen we het verhaal van de verschillende wegen die naar mogelijke oplossingen leiden (min. 2 uur). Jullie nemen minstens met 2 personen deel, of met een team. 

Wij stellen moeilijke en uitdagende vragen die doorbraken zichtbaar maken. We benoemen mogelijke pistes, kleine eerste stappen, grote lijnen waarop je kunt sturen, en gebruiken passende metaforen die jullie de weken en maanden nadien met concrete acties kunnen invullen.

Kortom: wij screenen jouw project, organisatie of bedrijf en maken de stapstenen zichtbaar die net onder het wateroppervlak al klaar lagen, maar die voor jullie nog onzichtbaar bleven.

We zijn diep gegaan. Er is een heel scala aan ideeën en materiaal uitgekomen voor de verschillende fasen en doelgroepen. Materiaal voor meer dan een jaar inspiratie voor onze werking.

Deze brainstorm met het managementteam was positief en veel waard: het bracht ons op 1 lijn, we voelden dat we samen aan het zoeken zijn – met dat gevoel kunnen we veel doen, en het maakte zichtbaar hoe we elkaar en de medewerkers kunnen meenemen en -trekken in de vernieuwing.

De brainstorm heeft echt veel betekenis voor mij gehad. Het resultaat is wie ik ben, ik durf het te tonen en “ik moet niks”. Ik wil doorgaan met mijn idee. Als een project of aanbod mijn pad kruist, zal ik zeker de juiste keuze maken.

Wat is de bedoeling? 

Met deze brainstorm trekken we jullie bestaande denkpistes open en kijken we naar andere mogelijkheden die er zijn en die jullie nog niet gezien hebben.  

De uitkomst van de brainstorm voor jullie is:  

  • een verruimde blik op de vraag 
  • verschillende opties die naar deelaspecten van oplossingen leiden 
  • concrete ideeën voor eerste stappen 
  • quick wins  
  • structurele oplossingspistes 

 

Hoe gaat het verder na de doodle? 

1° Zodra alle deelnemers hun beschikbare momenten aangevinkt hebben, kiezen we  een moment dat voor iedereen past. 

2° Jij/jullie  situeren en formuleren kort de vraag (of de probleemstelling) die op dit moment concreet en belangrijk voor jullie is, waarin jij en je team een sleutelfiguur zijn en waarbij de inzichten die uit deze brainstormcirkel voortkomen een groot verschil zullen maken en jullie stappen vooruit zullen brengen. Graag beperken tot 1 A4. 

3° Je mailt deze vraag 1 week voor de afgesproken datum naar belgium@percolab.com. 

 

Hoe gaat de brainstorm praktisch? 

  • Een Perco-brainstorm duurt 3u,  bijvoorbeeld van 10-13u of van 13u-16u.  
  • We zitten bij voorkeur in een lokaal met (dag)licht en lucht – of buiten als het weer het toelaat 
  • We zitten rond een tafel waar we met het groepje net rond kunnen, en waarop een blanco flap ligt waarop iedereen kan en mag schrijven.  
  • Wij  begeleiden het gesprek en zorgen voor het materiaalstiften, blanco flippapier, post-its.  
  • De resultaten zijn voor jullie. 

Interesse in een Perco-brainstorm?