Programma Systemisch Adviseren

Programma

 

Intakegesprekken

Tijdens het intakegesprek wordt de opleiding verder toegelicht en zijn al jouw vragen welkom. Tevens wordt gekeken waar jij staat in je persoonlijke groei als adviseur en of deze opleiding bij jou past. Het vraagt een bepaalde manier van willen leren en willen kijken die verder gaat dan rationele benaderingen. Dat past niet bij iedereen. Met jou stellen we samen jouw persoonlijke leerdoelen vast.

Leerblok 1: Anders waarnemen van ieders bijdrage Jezelf leren kennen in jouw waarom en hoe je die van anderen op tafel krijgt – Het eerste blok staat in het teken van kennismaken met jezelf en met de anderen. Je ontdekt hoe ieder van ons gevormd is door zijn oorsprong en een eigen taak op zich heeft genomen. We leren werken met loyaliteiten en hoe je dit nu nog voortleeft in jouw werk, maar ook hoe dit bij jouw klanten in familiebedrijven speelt. Waar wordt steun ervaren vanuit familierelaties of zijn er ‘openstaande familierekeningen’ die het geluk en de omzet in de weg staan?

Leerblok 2: Het speelveld en de regels in kaart Zicht krijgen op de vele systemen en wetten waarin we leven en werken – Familiebedrijven zijn complexe systemen waar in dezelfde personen verschillende dynamieken door elkaar lopen. We leren je jouw eigen systemen en die van je klanten te ontrafelen en de tegengestelde taken en wetten te doorgronden. Je krijgt handvatten hoe leden van familiebedrijven de onderlinge verstoringen op een andere manier kunnen aanpakken, zodat ieder zijn eigen plek volwaardig kan innemen.

Leerblok 3: De werkelijkheid onder ogen zien Adviseren vanuit dienstbaarheid aan de werkelijke vraag, niet aan de oplossing – Het lijkt simpel, maar dat is het niet. Leren luisteren naar wat er werkelijk gaande is. Je realiseren dat jouw kant-en-klare oplossingen van de plank vaak niet werken omdat er meer aan de hand is. Leren vertrouwen op wat je onderbuik je ingeeft, zonder dat je weet waarom.  Proefondervindelijk vragen stellen aan jouw klanten vanuit de principes van sociocratisch coachen.

Leerblok 4: Veranderingen realiseren Uitzoomen naar vertrekpunten om effectief te adviseren tot verandering – Zodra je een ‘werkwijze’ van een vraag gekozen hebt, liggen er een aantal vertrekpunten en een einddoel vast. Een vertrekpunt is altijd eenzijdig, weet een systemisch adviseur. Ook dat problemen een oplossing voor iets anders zijn. Ieders vertrekpunt, ieders oplossing op tafel krijgen, verandert het ‘vraag-en-antwoord’ gehannes in een echt gesprek. Want jij stelt andere vragen over wat je vanuit jouw taak opmerkt. Vragen verdiepen het vraagstuk.

Leerblok 5: Mijn bijdrage en positie als adviseur Verdiepend werken in de grilligheid van de klantgesprekken – Je leert dat je van meer betekenis bent door aanwezig te zijn dan door hard te gaan werken. Vanuit jouw aanwezigheid gaan mensen anders met elkaar om, worden er andere vragen aan elkaar gesteld. Alleen wanneer nodig leg je vanuit jouw opmerkzaamheid een andere invalshoek op tafel, zodat jouw klanten samen tot nieuwe oplossingen komen. En dat vanuit jouw eigen stijl.

Toetsing In de afsluitende dag toetsen we hoe jij het geleerde in de praktijk brengt. Je schrijft je persoonlijk statuut over je eigen patronen en hoe jij die meeneemt in jouw adviseurschap. Je krijgt feedback op jouw unieke waarde als adviseur en waar jij van waarde bent en kunt blijven.

Planning

Het programma wordt ingepland zodra we merken dat deze vragen leven bij voldoende adviseurs met wie we een groepje van 8 tot 12 personen kunnen vormen. Maak je belangstelling kenbaar en mail naar An Baert via an@percolab.com.

F-A-R-M development

 

De familie en het bedrijf zijn twee systemen

Het begeleiden van familiebedrijven is dienstbaar zijn aan wat er werkelijk toe doet voor de klant. En dat is meer dan de onderneming. De ontwikkeling van ondernemerschap begint bij de ondernemers en de betrokken familieleden: wat hebben zij in deze tijdsgeest in de wereld te zetten? De onderneming kan zover groeien als de ondernemer kan groeien. Anders groeit het bedrijf de ondernemer voorbij, en dat werkt niet. Daar wordt hij niet gelukkig van en het bedrijf niet succesvol. Hoe blijft de ondernemer de groei van het bedrijf voor? En hoe draag jij daar vanuit jouw positie als adviseur aan bij?

F-A-R-M development

Ingegeven door hun eigen familiale bedrijfsachtergrond zijn An Baert en Marlies Bosker actief met de ontwikkeling van ondernemerschap binnen familiebedrijven. Vier vragen staan daarin steeds weer centraal:

  • Familie: Wie zitten er aan tafel? Wie zijn betrokken? Wat zijn de persoonlijkheden en hoe werken die samen? Waarin kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen?
  • Ambitie: Waarom dit bedrijf? Wat is ieders ambitie, wat is ieders unieke bijdrage? Wat zien zij aan mogelijkheden in de veranderende wereld? Hoe leer je deze ondernemers verder te kijken? Of lopen ze tegen de beperkingen aan van het oude groeimodel? Waarop wordt er dan niet geschakeld?
  • Route: Hoe geven zij het bedrijf vorm? Wat kan, wat kan niet? Wat is een passend businessmodel en wat is een passende toekomststrategie bij de fase van deze ondernemers en deze onderneming in de veranderende markt?
  • Management: Wat gaan ze doen? Wie doet wat wanneer? Hoe geven ze leiding en sturing in iedere fase van de onderneming? Hoe krijgen ze hun mensen mee in de continue verbetering en vernieuwing?

In de opleiding Systemisch Adviseren aan Familiebedrijven leren we jullie vragen stellen vanuit deze vier ondernemersvragen, hoe die met elkaar samenhangen en wat daar mogelijk speelt. De werkelijke vraag stellen ondernemers zich vaak niet, omdat ze die zelf niet kunnen zien. Wat is er werkelijk aan de hand? Hoe vraag je door, ook als het spannend of pijnlijk is? Wat zijn signalen die ertoe doen? En hoe krijg je de echte vragen boven tafel? We leren je kijken naar de dilemma’s van de verschillende systemen in familiebedrijven: familie – bedrijf – markt – maatschappij en geven je handvatten om dit aan te kaarten.

Veranderingen realiseren

In de opleiding kijken we naar veel voorkomende patronen in familiebedrijven en hoe deze doorbroken kunnen worden. Van jou als adviseur vraagt dat ook om breder te leren kijken en hetzelfde pad te hebben gelopen, alvorens je een ander hierop kunt begeleiden. Daar waar je zelf niet bent geweest, heb je geen weet van het bestaan. De vragen uit de dialoogkaarten gelden ook voor jezelf en de manier waarop jij je keuzes hebt gemaakt. Wanneer je die herkent, zie je meer en kun je verder uitzoomen.   Je rugzak vullen om hem vervolgens naast je neer te zetten Veel ondernemers van familiebedrijven ondernemen niet alleen. Met de hele familie het gesprek aangaan over wezenlijke vragen is niet altijd eenvoudig. We leren je werken in deze complexe dynamiek. We geven je instrumenten die je ondersteunen, maar we leren je ook om deze weer opzij te zetten als er meer aan de hand is. Geen enkel instrument dekt de hele lading. We vullen je rugzak met diverse manieren van kijken. We leren je het effect van jouw aanwezigheid en van de positie die je onbewust inneemt. We leren je zien dat je voor je het weet een taak op je hebt genomen die niet de werkelijke opdracht is.

IKTO OndernemersCheck

Met de IKTO OndernemersCheck krijg je zicht op persoonlijkheden en voorkeuren voor verdienmodellen. Het geeft handvatten voor hoe mensen in elkaar zitten en hoe ze samenwerken. Het geeft aan welk verdienmodel meer of minder past en wat nodig is om de stijl van de ondernemer passend te maken bij het verdienmodel of andersom. Beide zijn goede keuzes, zolang ze maar bij elkaar komen. Anders krijgt de ondernemer op lange termijn geen plezier in het ondernemerschap. >> www.ikto.nl

Dialoogkaarten

Om met de ondernemers in het familiebedrijf het goede gesprek aan te gaan en ook te laten doorgaan als je weg bent als adviseur, hebben Marlies en An de F-A-R-M dialoogkaarten ontwikkeld. Daarmee kunnen familieleden en ouders met elkaar thuis verder in dialoog gaan. Door eens per jaar de vragen uit de dialoogkaarten weer eens aan elkaar te stellen, krijgen ze (weer) aandacht voor elkaar en ieders ideeën over de toekomst. Zeker in de fase van overname van het bedrijf veranderen die ideeën nog wel eens, maar ook bijvoorbeeld bij veranderingen in de markt. Zo kunnen de ondernemers – gesteund door jou –  samen de keuzes maken voor de toekomst van het familiebedrijf en van beide generaties.