Mekaar coachen – intervisie

Iedereen die weleens zotte en/of vernieuwende ideeën heeft, loopt vaak aan tegen de veelheid ervan: ‘welke stap kan ik nu eerst zetten?’, ‘is dit een wel goed (genoeg) idee?’,  ‘bij wie kan ik volledig uitspreken en gehoord worden zonder oordeel?’. Bij al deze vragen – en meer – kan inter-visie helpen. Een intervisie-gesprek is een gesprek met een bepaalde structuur (bepaalde vorm, rollen en de tijdsduur) waarbij 1 persoon een onderwerp of vraag inbrengt en de anderen klankbord zijn.

Mogelijkheden zijn:

Percolab kan live of online sessies hosten op vraag. Dit kan ook een recurrente opdracht zijn om binnen de cultuur van een bedrijf/organisatie opgenomen te worden. Daarnaast is het ook mogelijk om opleiding en coaching te krijgen in één of meerdere methodieken.

Oorsprong

Intervisie vond zijn oorsprong in kringen van psychologen en therapeuten die ‘cases’, bedenkingen en beslommeringen aan collega’s voorlegden; vandaar het woord inter-visie. Dit in tegenstelling tot super-visie waar een expert(e) de groep leidt. Door de coachende houding ten opzichte van mekaar verwierven ze nieuwe inzichten en konden een stap vooruit zetten.

Stewards in Percolab BE

Agenda

Spotted Zebras online intervisies, elke 2de maandag van de maand van 12:15-13:15 (behalve schoolvakanties)