Multistakeholder participatie

Waarom? Hoe? Wat?

Zowat iedereen meent dat multi-stakeholder participatie – het betrekken van alle betrokkenen – moeilijk is! Inderdaad heb je sowieso te maken met vele verschillende perspectieven, op zoek naar integratie. Maar daar bestaan methodieken voor, en dat kan je leren!
Essentieel is het ontwerpen van een proces dat de kwaliteit van de gesprekken en de kwaliteit van de relaties tussen de betrokkenen garandeert. Dit is als het ware de vruchtbare grond waarin nieuwe zaadjes en nieuwe plantjes kunnen gedijen.

Belangrijke aandachtspunten in deze processen:
– wat is de inspirerende of leidende vraag waarrond alle belanghebbenden zich kunnen scharen? en die er echt toe doet? wat is de echte uitdaging?
– samen een taal en methodieken ontwikkelen die participatie en zelf-organisatie ondersteunt
– voor een verandertraject op langere termijn: de nood aan (het vormen van) een kernteam dat ten dienste is van het groter geheel, van het hele netwerk

Cases & Inspiratie

Bij Percolab halen we onze mosterd grotendeels bij Art of Hosting Conversations that Matter; aangevuld met vele andere praktijken waar nodig en nuttig. Art of Hosting is een wereldwijd netwerk van mensen die dagelijks overlegprocessen begeleiden van grote en kleine groepen. Een actief en ondersteunend netwerk dat helemaal zelf-organiserend werkt!
Wil je enkele video’s zien die wat meer vertellen, maak je keuze hier!

Meer leren?

Art of Hosting 3-daagse training: meerdere methodieken, modellen en praktijken die collectieve intelligentie en zelf-organisatie ondersteunen