Impact Percolator

Elke onderneming die vandaag toekomstgericht wil bezig zijn, kan niet meer om de digitaliseringstrend heen. Dit kan in volgende grote gebieden: het digitaliseren van de administratie, van de marketing en van de producten en de dienstverlening.

De Impact Percolator heeft als belangrijkste doel de zichtbaarheid van je onderneming te verhogen op sociale media zodat de impact van het bedrijf/organisatie kan groeien. Maar achterliggend kan ook de administratie meegenomen worden.

De Impact Percolator is een tool en structuur die helpt bij het opzetten van een digitaal bedrijf of digitaal verkoopskanaal. Dit gebeurt d.m.v. 5 lagen:

  1. inhoud geven op sociale media: regelmatig artikels, blogs, verwijzingen naar experten en quotes delen, die passen bij de indentiteit van het bedrijf
  2. media & planning: wanneer welke informatie delen, op welke platformen het meest aangewezen
  3. bezoekers en geïnteresseerden identificeren op verschillende platformen
  4. creëren van de identiteit van de organisatie: digitaal aanbieden van producten en diensten
  5. automatisatie van de administratie van de digitale verkoop en de conversiegraad meten

De Impact Percolator is een blokkendoos waarbij, naargelang de focus en de behoeften van de onderneming, verschillende onderdelen stapsgewijs opgebouwd kunnen worden.

 

Oorsprong

De Impact Percolator bouwt op concrete ervaringen door samenwerking in een community project. Zo werd de structuur die nodig is duidelijk, alsook hoe de veelheid van informatie en processen samengebracht kunnen worden in één tool.

 

Stewards in Percolab BE

When Digital Becomes Human

Klantenrelaties in transformatie

Steven Van Belleghem

Digital Transformation

Bereid je organisatie voor op de toekomst
Jo Caudron & Dado Van Peteghem