Going Horizontal
Waarom en wat is het?

Waarom Horizontaal gaan?

Mensen zijn van nature zelf-organiserend: ze zorgen dat ze een dak boven hun hoofd hebben, organiseren hun maaltijden, beslissen welke schoenen ze kopen, waar en hoe ze vakantie nemen, enz. Dit gaat over eenvoudige, maar zeker ook complexe zaken, zoals kinderen groot brengen of een lening regelen om een huis of een auto te kopen.

Ondanks het feit dat de menselijke natuur horizontaal is, hebben we ons voor het werk een verticaal organisatiemodel en een verticale cultuur aangemeten: ‘de leidinggevende zal/moet het voor mij organiseren’, of ‘ik moet het voor mijn team of medewerkers organiseren’.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in dit organisatiemodel wereldwijd slechts 15% van het personeel actief betrokken is bij hun werk. De belangrijkste bronnen hiervan: een minder goede tot slechte relatie met de leidinggevende, gebrek aan erkenning, en lage participatie in de besluitvorming en het beheer. Verder worstelen organisaties ook met het aantrekken van jonge werknemers. En met het behouden van bekwame medewerkers: hoog getalenteerde mensen verlaten de werkplek om elders meer te leren en zich verder te ontwikkelen. Kortom, organisaties hebben te maken met veel uitdagingen op het gebied van HR en personeel, en dit is een groeiende
trend.

Horizontaal organiseren is de organisatiecultuur van de toekomst en ze komt tegemoet aan de verwachtingen en cultuur van de komende generatie. Ze zijn een antwoord op het niet-betrokkenzijn en dragen op positieve wijze bij aan het mentale welzijn van mensen. Wanneer er voor de mensen wordt gezorgd, krijgen ze dingen voor elkaar, en dat is wat organisaties nodig hebben: in
beweging blijven, voorop blijven, relevant blijven.

Wat is Horizontaal gaan?

Horizontaal organiseren gebeurt niet door een knop om te draaien. Het is een diepere shift, met nieuw gedrag en nieuwe reflexen, een nieuwe manier van denken.

Maar het goede nieuws is dat iedereen het kan ontwikkelen, door te oefenen en bewust te ont-leren, ieder vanuit de eigen eigen rol en het eigen perspectief.

Belangrijk is om eerst op persoonlijk niveau te starten, zodat er een eerste fundering gelegd wordt. Daarna ga je een aantal praktijken uittesten met enkele collega’s en daaruit kunnen nieuwe samenwerkingsvormen voor het bedrijf groeien.

Daarbij geldt: blijf evalueren! Werkt het niet helemaal goed, pas het aan of probeer iets anders.

De zeven domeinen van praktijken waarrond we werken in de leesgroep zijn: Autonomie, Doel, Vergaderingen, Transparantie, Besluitvorming, Leren en ontwikkelen, en Relaties en conflicten.