Bijna 15 jaar geleden… de introductie van Art of Hosting in België

Ik weet absoluut niet meer waarom ik mij in 2004 aanmeldde voor een Art of Hosting training in Nederland. Ik was op het spoor gekomen van het initiatief From the Four Directions (dat nu trouwens niet meer bestaat). Allemaal mensen vanuit verschillende hoeken van de wereld die de cirkelpraktijk – het kringgesprek – in het midden van hun aandacht plaatsten. Dit initiatief was één van de lijnen die samen zijn gekomen in Art of Hosting.

Art of Hosting is ondertussen vele dingen. De basis, de driedaagse training, blijft essentieel ongewijzigd sinds het begin, zowat 20 jaar geleden. Deelnemers worden zo snel mogelijk uitgenodigd en ingeleid in het samen hosten van gesprekken – de zichtbaarste peiler van onze viervoudige praktijk. Van mijn allereerste training in Nederland blijft me vooral bij: het ontdekken van één van mijn kernkwaliteiten. Op een bepaald moment namen we deel aan Open Space Technology. Alle deelnemers verdwenen naar de sessie van hun keuze en ik voelde me nergens toe aangetrokken. Ik bleef wat rondhangen bij de agendamuur waar alle sessies waren opgehangen en vond me op een bepaald moment liggend op de grond naast Tim, een van de begeleiders. Daar ontdekte ik dat dit ‘niks doen’ op een subtiel niveau wel degelijk ‘iets doen’ was, namelijk het houden van de ruimte, het energetisch houden van het potentieel van die groep op dat moment. Ik zou er later nog veel meer over leren, maar dit was het begin.

Twee jaar later vond ik de tijd gekomen om deze training ook in België aan te bieden. Ik hoorde enkele signalen vanuit mijn omgeving en zag ze als tekenen om in gang te schieten. Deze manier van werken heb ik sindsdien altijd aangehouden. Ik kan persoonlijk wel een idee hebben dat een of ander initiatief echt goed zou zijn, maar zolang ik niet een soort bevestiging heb vanuit mijn context ben ik toch maar in fantasieland bezig. Je kunt dat punt leren herkennen, waar de nood in de wereld samenspoort met wat je zelf te bieden hebt. Bovendien is het verbonden met een andere essentiële praktijk: het hosten van jezelf. Als je in stress of in emotionele re-actie bent, daagt de situatie je net uit om te leren terug naar je centrum te komen om dan van daaruit verder te gaan en van daaruit de dialoog en cocreatie aan te gaan. Vanuit je centrum kan je ook prima aanvoelen of wat je te bieden hebt ook resoneert met wat er rond je gaande is. Op dit punt kan het echte nieuwe ontstaan. Als dat gebeurt, spreken we van emergentie.

Na die eerste training volgde nog eens twee jaar later een tweede met een zevental mensen uit de Europese Commissie in de deelnemersgroep. Tijdens deze training zijn vele relaties ontstaan en ook vele nieuwe initiatieven zijn daar ontsproten. Mij gaf het uiteindelijk een perfect voorbeeld van hoe dingen in complexiteit werken. Doordat Helen haar collega-change-agents had opgetrommeld om deel te nemen aan deze training en doordat sommigen van hen dit ook effectief opgepakt hebben en ermee aan de slag zijn gegaan, is er ondertussen een wijdvertakt netwerk van praktijkmensen ontstaan binnen deze hiërarchische mastodont. Die goed werk leveren dat wordt opgemerkt, recent zelfs expliciet door enkele lidstaten!

Ik heb nooit het idee of de visie gehad dat ik iets zou kunnen veranderen in deze grote en logge organisatie, en toch heeft het organiseren van deze specifieke training daar zeker en vast toe bijgedragen! Dat toont aan welke kronkelige wegen het leven in complexiteit gaat. Wanneer je een diepe roep en intentie volgt die in resonantie is met het leven, dan blijken er zinvolle dingen te gebeuren die je nooit voor mogelijk hield.

Na enkele trainingen had zich een kerngroepje gevormd en ontstond er de wens om een eerste Nederlandstalige training aan te bieden. Maar we hadden nog veel te leren, lang niet alle diepere patronen van Art of Hosting waren echt geïntegreerd… Eén training hebben we uiteindelijk helemaal niet op de sporen gezet, een andere was met een eerder kleine groep… Lang hadden we een intervisie- of praktijkgroepje waar we elkaar ondersteunden, samen leerden, samen cocreëerden en zo de patronen en dit soort werk echt onder de knie kregen.

De exclusief Nederlandstalige trainingen hebben we ondertussen ook weer achter ons gelaten. Onze Belgische context vroeg erom. We hebben zelf al drie landstalen en de vele expats voegen daar nog vele andere talen aan toe. De internationale stewards die we telkens voor een training tijdelijk in een team uitnodigen, spreken doorgaans ook helemaal geen Nederlands. Daardoor krijgen we steeds weer een groep deelnemers afkomstig uit heel diverse hoeken. Telkens is het een aandachtspunt om zeer bewust om te gaan met het verschil in taligheid, en tegelijk nodigen we telkens ook alle vertaalcapaciteit uit die in de groep aanwezig is. En op de een of andere manier lukt het altijd wel.

Nu kan ik op een open manier terugkijken op de vele jaren dat ik het potentieel heb (vast) gehouden. Er zijn momenten geweest dat ik dacht dat er een grote groep praktijkmensen ontstond die het zouden kunnen overnemen. En dan bleek dat sommigen het geleerde meenamen naar andere terreinen. Een jaar lang heb ik ook eens geen enkel initiatief genomen, om dan te merken dat er nog niemand was die het overnam. Nu zijn we op een punt gekomen dat er genoeg mensen zijn die zich de viervoudige praktijk diepgaand hebben eigen gemaakt en het geheel ook kunnen dragen. Ik hoef nu niet meer te organiseren, de facturen te maken, de kas bij te houden… Dus ga ik mij nu focussen op het coachen van diegenen die meer willen leren.

Om de verworven kennis over te dragen gebruikt het Art of Hosting netwerk het model van de gildes, waar je eerst als ‘leerjongen’ alle dagelijkse klusjes leert, om dan ‘gezel’ te worden – iemand die de ambitie heeft om zich te bekwamen tot meesterschap en veel wil oefenen – waarna je uiteindelijk door kan groeien tot meesterschap, op je eigen unieke wijze.

De volgende Art of Hosting training vindt plaats van 20 tem 22 november in Drongen (Gent). Wil je er graag bij zijn? Meer info en inschrijven via http://www.artofhosting.be/.