Blog

Afstandswerken: 5 tips om te vergaderen

Afstandswerken: 5 tips om te vergaderen

Laat de maatregelen tegen COVID-19 je professionele samenwerking niet ontwrichten

Dag na dag pusht mijn telefoon meer en meer nieuwe flashes over de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden – in Italië, Frankrijk en België, in het VK en daarbuiten. Het aantal besmettingen begon te stijgen, persconferenties werden aangekondigd, grootschalige evenementen werden geannuleerd, quarantainegebieden uitgeroepen…

Krachtlijnen voor horizontaal en veerkrachtig organiseren

Krachtlijnen voor horizontaal en veerkrachtig organiseren

Krachtlijnen voor horizontaal en veerkrachtig organiserenGaat bij jullie de omslag van waar je voor staat hand in hand met een omslag in hoe je met elkaar samenwerkt? Er ontstaan meer en meer burgerinitiatieven, zelf-organisatie wordt hoe langer hoe meer naar voor...

Practicing my way into new ways of working

Practicing my way into new ways of working

Practicing my way into new ways of workingAt work, how often do you catch yourself saying: “If only X would be different then I/we would …”? About 1.5 years into my first ‘real’ job I had thoughts like this all the time and was wondering: how could the teams interact...

Horizontaal organiseren

Horizontaal organiseren

Horizontaal organiseren Niet-hierarchisch organiserenHorizontaal organiseren, zelfsturende teams, zelforganisatie, sociocratie, ..., allemaal begrippen en modellen die te maken hebben met een niet- of minder hiërarchische structuur.  Al snel ontstaat het misverstand...

Geen hiërarchie betekent geen structuur? Toch niet!

Geen hiërarchie betekent geen structuur? Toch niet!

Geen hiërarchie betekent geen structuur? Toch niet! Eén van de misvattingen over (meer) horizontaal of zelf-organiserend werken, is dat er geen structuur meer zou zijn, aangezien de hiërarchische structuur in min- of meerdere mate werd afgeschaft. Al snel denkt men...

Hoe zelf-organisatie in ons bedrijf werkt

Hoe zelf-organisatie in ons bedrijf werkt

Hoe zelf-organisatie in ons bedrijf werkt “Hoe komt het dat onze vijfdaagse – ons kamp – zo vlot en organisch verloopt?”, vroegen we ons ter plekke al af. Het moet gezegd dat reflexief aanwezig zijn inderdaad een cruciaal onderdeel geworden is van onze collectieve...

Percolab Belgium: voor het eerst ‘op kamp’!

Percolab Belgium: voor het eerst ‘op kamp’!

Percolab Belgium: voor het eerst ‘op kamp’!  In een vorig artikeltje hadden we het al aangekondigd: we gingen ‘op weekend’ – met dit verschil dat het niet alleen weekenddagen waren maar ook werk- of weekdagen. Voor ons vier was dit de eerste keer samen. Aangezien we...

Percolab Belgium. Waarom eigenlijk?

Percolab Belgium. Waarom eigenlijk?

Percolab Belgium. Waarom eigenlijk?  Uit ons eerste bezoek aan De Stuyverij ontstond een vruchtbare uitwisseling. Wij verzorgden een avond van verhalen vertellen (met de methodiek Collective Story Harvest). Bedoeling was dat het team van De Stuyverij nog meer inzicht...

Het  nieuwe  werk-woord Doenken!

Het nieuwe werk-woord Doenken!

Het nieuwe werk-woord Doenken!  Enkele maanden geleden was ons Spotted Zebras-netwerk op bezoek bij de Stuyverij, in het verre Kortrijk. Inspirerend voor ieder van ons die een verschil wil maken!!! Allereerst hebben ze een heel duidelijke missie – tenminste nu wel, na...