Loading Events

‘t Is maar geld, of niet?

5 November 2019 @ 9:00 am - 6 November 2019 @ 5:00 pm

[Nederlands hieronder]

INVITATION

TWO DAYS OF ARTFULLY HOSTED CONVERSATIONS ON

IT’S ONLY MONEY, OR IS IT?”

You are invited to join us for a collective inquiry into

“What are the elements of a life-giving narrative around money
and what are the practices that can support that?”

More and more people are awakening to the huge role that money plays in our individual and collective lives, at all levels of civilisation across the globe. At one level, many of us carry trauma around money, so that talking about it feels like a taboo. At another level, we live in a culture where making a lot of money is the only recognised form of success. At yet another level, we can follow a wide range of experiments in different ways of thinking about what money stands for and different ways of enacting the functions that money currently plays in our society.

“It’s Only Money, or is it?” is offered as an exploration to unravel these and other strands in the complex phenomenon of money, on the way to a healthier and more life-affirming story and set of economic practices.

What you can expect

  • Collective inquiry – We are all the experts in the ways in which money is embedded in our lives, so don’t expect powerpoint presentations on technical topics! Instead, expect to learn a lot from each other about how many different ways there are to think about money.
  • Hosted conversations – Our conversations will be hosted by practitioners experienced in the hosting of difficult conversations (collective inquiry).
  • Shared economy experiment – Your hosting team has been exploring different ways of inviting consciousness into our economic practice, and you are invited to experience these by joining in a real-life shared economy experiment, intended to place responsibility for the economy of the event in the whole group, not just on the shoulders of the organisers. You are invited to make a down payment to reserve your place when you register. This is a portion of what represents a sustainable price that covers the fixed costs and an honourable recompense for the work of organising and hosting the event. The experiment consists in discovering how – and if – we can collectively manifest an economy that covers these costs and needs. It is normal that this experiment generates some confusion and unclarity – this is all part of the learning process!

When
5 November 2019 and 6 November 2019
From 9am to 5pm

Venue: Preez, Karel Geertsstraat 2A, Borgerhout
Near Antwerp Central Station, BELGIUM

Hosted by: An Baert, Helen Titchen Beeth, Ivo Bols, Joke Jonckiere, Mansi Jasuja, Nora Ganescu and Ria Baeck

Some of the questions that have already arisen in the preparation for this event.
– what (un)conscious dynamics around money are at play in ourselves, in our organizations, in society?
– what is the essence of the man-made system we call money?
– which personal stories do we hold about our relationship with money?
– how do emotions get intertwined with money?
– what if selling and buying, is about relationship and not just transaction?
– will money save us in the case of a crisis or a climate collapse?
– what are our coping strategies and tools to work with the complex field that gets triggered when dealing with money?

Non residential
We will provide lodging addresses in the neighborhood for those who don’t live around.

Shared costs
Reservation fee: assures your place, paid upon registration: € 125,-
Actual sustainable price: we will work with Shared Economy practice. Want to know more? Read here.

SUBSCRIBE HERE WHEN YOU WANT TO JOIN US ON 5 & 6 NOVEMBER.

UITNODIGING

TWEE DAGEN VAKKUNDIG GEHOSTE GESPREKKEN OVER 

“‘T IS MAAR GELD, OF NIET?”

Hierbij nodigen we je uit om mee te doen met het collectieve onderzoek rond de leidende vraag:

“Met welke elementen kunnen we een levengevend verhaal rond geld bouwen
en welke praktijken dragen daartoe bij?”

Hoe langer hoe meer mensen worden zich bewust van de enorme rol die geld in ons individueel en collectief leven speelt, zowel wereldwijd als op alle niveaus van onze maatschappij. Enerzijds dragen velen van ons een trauma rond geld met zich mee, waardoor het als een taboe voelt om over geld te praten. Anderzijds leven we in een cultuur waarin veel geld verdienen de enige erkende vorm van succes is. Recent bijgekomen is er een derde invalshoek: we zien een brede waaier aan experimenten ontstaan die op verschillende manieren nadenken over datgene waarvoor geld staat en die op verschillende manieren de functies belichamen die geld momenteel in onze maatschappij opneemt.

“‘t Is maar geld, of niet?” bieden we aan als een verkenning waarin we deze en andere strengen van het complexe fenomeen geld ontrafelen, op zoek naar een gezonder en meer levensbevestigend verhaal en een daarbij passende nieuwe set van economische praktijken.

Wat je kan verwachten

  • Collectief onderzoek – We zijn allemaal zelf expert in de manieren waarop geld in ons leven is ingebed, dus verwacht geen presentaties over technische thema’s! Integendeel, verwacht dat we veel van elkaar zullen leren over de vele verschillende manieren waarop je over geld kan denken.
  • Gehoste gesprekken – Onze gesprekken zullen gehost worden door geoefende gastvrouwen en -heren die ervaring hebben met lastige gesprekken (collectief onderzoek).
  • Shared economy experiment – Het hosting team heeft al geëxperimenteerd met verschillende manieren om bewustzijn uit te nodigen in hun economische praktijk. We nodigen je uit om dit te ervaren door o.a. deel te nemen aan het realistische shared economy experiment dat als doel heeft om de economische verantwoordelijkheid voor de tweedaagse in de hele groep te leggen, en niet enkel op de schouders van de organisatoren. We nodigen je uit om een eerste aanbetaling te doen om je plaats te reserveren wanneer je je aanmeldt. Dat is slechts een deel van het uiteindelijke bedrag dat staat voor een duurzame prijs die 1° de vaste kosten dekt en 2° een eerlijke compensatie is voor het organiseren en hosten van het event. Het experiment bestaat erin te ontdekken hoe – en of – we collectief een economie kunnen voortbrengen die deze kosten en noden dekt. Het is normaal dat dit experiment wat verwarring en onduidelijkheid oproept – dat is allemaal deel van het leerproces!

Wanneer
5 november 2019 en 6 november 2019
Van 9-17u

Locatie: Preez, Karel Geertsstraat 2A, Borgerhout
Dicht bij het station Antwerpen-Centraal, BELGIË

Gehost door: An Baert, Helen Titchen Beeth, Ivo Bols, Joke Jonckiere, Mansi Jasuja, Nora Ganescu en Ria Baeck

Een greep uit de vragen die we onderzoeken: 
– welke (on)bewuste dynamieken rond geld spelen een rol bij onszelf, in onze organisaties, in de maatschappij?
– wat is de essentie van het door mensen gemaakte systeem dat we geld noemen?
– welke persoonlijke verhalen dragen we mee over onze relatie met geld?
– hoe raken emoties verweven met geld?
– wat als kopen en verkopen over de relatie gaat en niet alleen over de transactie?
– kan geld ons redden bij een crisis of bij de instorting van het klimaat?
– welke strategieën en methodieken kunnen we gebruiken om te werken en om te gaan met het complexe veld dat getriggerd wordt als het over geld gaat?

Niet-residentieel 
We bezorgen nog overnachtingsadressen vlakbij, voor wie niet in de buurt woont.

Kostendelend
Reserveringskost: om je plaats te verzekeren, te betalen bij inschrijving: € 125,-
Werkelijke duurzame prijs: we werken met Shared Economy. Wil je meer weten over deze praktijk? Lees dan hier verder.

SCHRIJF JE NU AL IN ALS JE ERBIJ WIL ZIJN OP 5 & 6 NOVEMBER. 

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Start:
5 November 2019 @ 9:00 am
End:
6 November 2019 @ 5:00 pm
Cost:
€125
Event Category:
Event Tags:
, , , ,
Website:
http://www.artofhosting.be/money/

Venue

La Maria

Organizer

Percolab Belgium