— Horizontaal leiderschap —

Teamdag: Verdieping van accountability

In zelforganiserende teams is de verantwoordelijkheid voor het werk gedeeld, neemt ieder persoonlijk leiderschap op en komt ieder gemaakte afspraken na.

Maar wat als niet iedereen mee is? Of als er weerstand is?

In deze teamdag exploreren we concrete manieren om rekenschap te geven en te krijgen. Hierbij focussen we op rolomschrijving en verantwoordelijkheid opnemen voor rollen, het welzijn van de organisatie en manieren om constructief met elkaar om te gaan.

Met deze concrete werkwijzen en tips kan je de volgende werkdag al aan de slag.

Wat leer je?

  • Gedragenheid, samenwerking en vertrouwen verhogen

  • Een transparante backlog (lijst van onafgewerkte taken) opstellen en taken opnemen

  • Doelen afstemmen

  • Gezonde grenzen afbakenen, bv. waar en wanneer werken

  • Voorstellen formuleren

  • Rollen omschrijven, verdelen en roteren

  • Aanspreekbaarheid ivm gemaakte afspraken installeren

  • Constructief met elkaar omgaan

  • Welke tools autonomie en zelforganisatie ondersteunen

Hoe leer je?

Naast de theoretische achtergrond en demo’s werken we vooral interactief en ervaringsgericht. Na elke oefening is er ruimte voor vragen en reflecties, om zo je begrip en inzicht maximaal te verdiepen. Dankzij de reële voorbeelden en reflectie kan je zien hoe je het geleerde op jouw context kan toepassen. 

Teamdag: Autonomie, zelforganisatie en rekenschap