— Horizontaal leiderschap —

Teamdag: Horizontaal organiseren

Wil je graag zelforganisatie in je team bevorderen maar blijven gewoontes zoals goedkeuring vragen, afwachten en conflict vermijden de kop opsteken?

Dan is deze teamdag de ideale aanleiding om alle onuitgesproken percepties en dynamieken in kaart te brengen, zonder veroordelingen.

Met deze collectieve wijsheid op zak ervaren we horizontale praktijken om bv duurzaam te vergaderen, samen gedragen beslissingen te nemen en aanspreekbaarheid tussen collega’s te installeren.

In het team ontstaat een gemeenschappelijke taal en een begin van vertrouwen om vanaf de volgende werkdag concrete stappen naar zelfsturing te zetten. 

Wat leer je?

  • Een gemeenschappelijke taal creëren
  • Doelen afstemmen en leidend laten zijn
  • Engagement, actiebereidheid en initiatief verhogen​
  • Duurzaam vergaderen
  • Samen gedragen beslissingen nemen
  • Rollen omschrijven, verdelen en roteren
  • Aanspreekbaarheid ivm gemaakte afspraken installeren
  • Spanningen aandacht geven en vroegtijdig ontmijnen​
  • Samen leren en verbeteren
  • Welke tools zelforganisatie ondersteunen

Hoe leer je?

Naast de theoretische achtergrond en demo’s werken we vooral interactief en ervaringsgericht. Na elke oefening is er ruimte voor vragen en reflecties, om zo je begrip en inzicht maximaal te verdiepen. Dankzij de reële voorbeelden en reflectie kan je zien hoe je het geleerde op jouw context kan toepassen. 

Teamdag: Horizontaal organiseren