— Horizontaal leiderschap —

Teamdag: Duurzaam vergaderen,

stap voor stap de cultuur veranderen

Ken je ook dat frustrerend gevoel na een saaie vergadering, met agendapunten die niet to-the-point of zelfs nutteloos zijn?

Wat als een vergadering productief, nuttig en zelfs aangenaam was?

Tijdens deze workshop ervaren we onder andere hoe elke collega uitgenodigd wordt om bij te dragen, hoe samen gedragen beslissingen kunnen genomen worden en hoe rollen verdeeld en geroteerd worden.

We oefenen verschillende technieken waarmee je in een volgende vergadering al aan de slag kan!

Wat leer je?

 • Tijd en energie optimaal benutten voor iedereen​ 
 • Ruimer beeld van de context verkrijgen
  en daardoor beter geïnformeerde en adequatere beslissingen nemen​
   
 • De doelen leidend laten zijn​ 
 • Effectief samenwerken aan het doel​ 
 • Engagement, actiebereidheid en begrip verhogen​ 
 • Slimmer uitdagen van aanwezige kennis bij collega’s​ 
 • Spanningen aandacht geven en vroegtijdig ontmijnen​ 
 • Flexibeler omgaan met veranderingen 
 • Samen leren en verbeteren 
 • Welke tools deze duurzame vergadercultuur ondersteunen 

Hoe leer je?

Naast de theoretische achtergrond en demo’s werken we vooral interactief en ervaringsgericht. Na elke oefening is er ruimte voor vragen en reflecties, om zo je begrip en inzicht maximaal te verdiepen. Dankzij de reële voorbeelden en reflectie kan je zien hoe je het geleerde op jouw context kan toepassen. 

Teamdag: Duurzaam vergaderen, stap voor stap de cultuur veranderen