Systemisch adviseren aan familiebedrijven – leertraject

Wanneer je adviseert aan familiebedrijven, dan stap je in een bijzondere dynamiek. Het systeem van familie, bedrijf en markt lopen dwars door elkaar heen. Een bron van veel verwarring en miscommunicatie. Ieder systeem kent zijn eigen taken, dynamiek en spelregels die soms haaks op elkaar staan. En voor je het weet, stap je als adviseur in een positie vanwaaruit je het totale speelveld niet meer kunt overzien.

Je leert andere perspectieven openen door de essentiële vragen te stellen.

In deze leergang leer je uitzoomen in plaats van details analyseren. We leren je naar de vertrekpunten kijken om het einddoel te kunnen zien. We kijken naar “openstaande rekeningen” in de familierelaties zodat er weer omzet gegenereerd kan worden. We leren jou je eigen patroon van handelen te ontdekken om vervolgens het patroon bij jouw klanten onder ogen te kunnen komen en andere wegen te kunnen gaan. Je leert begrijpen dat problemen een oplossing voor iets anders zijn.

Voor wie

Voor adviseurs en coaches van familiebedrijven die willen bijdragen aan wezenlijke veranderingen in het ondernemerschap van hun klanten. Omdat ze onzichtbare en belemmerende patronen kunnen doorbreken waardoor nieuwe perspectieven op tafel kunnen komen.

Doelen

 • Je leert systemisch waarnemen en interveniëren vanuit dienstbaarheid.
 • Je leert patronen van familiebedrijven herkennen vanuit de verborgen dynamieken.
 • Je leert essentiële vragen stellen waarmee de klant inzicht krijgt in zijn/haar positie.
 • Je leert het speelveld van familie – bedrijf – markt in kaart brengen en vastlopende patronen ontrafelen vanuit de systemische wetten.
 • Je krijgt de bereidheid om de werkelijkheid onder ogen te zien.
 • Je begeleidt veranderingen in familiebedrijven en opent nieuwe perspectieven.

Meer weten

Neem contact op met

Meld je aan

voor een intakegesprek om te kijken of deze leergang iets voor jou is.

Jouw rol als adviseur centraal

In Systemisch Adviseren aan Familiebedrijven staat jouw rol als adviseur centraal. We gaan op zoek naar hoe jijzelf werkt en hoe jij verandering weet te realiseren. Welke opdracht neem je makkelijk aan? Waar zit je eigen aandacht? Aan wat of wie ben jij van nature dienstbaar? Wat ligt binnen je eigen blikveld? Wat niet? Welke thema’s krijg je wel op tafel en welke (nog) niet? Waar loop je zelf vast in je eigen patronen?
We vullen je rugzak met expertise over dynamieken in het familiebedrijf (F-A-R-M development) en leren je vervolgens om die te laten staan. Zo leer je op een andere manier bijdragen aan de doorgroei van het ondernemerschap en de onderneming van jouw klanten.

FARM development

Voor de ontwikkeling van ondernemerschap in familiebedrijven gebruiken we F-A-R-M development als raamwerk. Hiermee krijg je een ander toetsingskader om de werkelijke vragen te kunnen stellen. Daarmee open je nieuwe invalshoeken en perspectieven tot verandering.

 • Familie – Wie zitten er aan tafel, vanuit welke positie en waarden?
 • Ambitie – Waarom dit bedrijf, met welk toekomstperspectief?
 • Route – Hoe geven jullie het businessmodel samen vorm?
 • Management – Wat doet wie wanneer, leiderschap van familiebedrijf

Je leert samen met je klanten een F-A-R-M businessmodel maken op één A4. Daarmee help je ondernemers de juiste keuzes maken in de dilemma’s waarvoor zij staan.
>>> Programma
>>> Meer over F-A-R-M development
>>> Veranderingen realiseren
>>> De IKTO OndernemersCheck
>>> De dialoogkaarten

Werkwijze

Deze leergang bestaat uit 5 leerblokken van twee dagen. De eerste dag sta jij als adviseur centraal in hoe jij omgaat met klantvraagstukken. Elke tweede dag gaan we werken met vraagstukken uit jullie eigen praktijk en vullen we jullie rugzak met expertise over de dynamieken van familiebedrijven. Zo verbinden we wisselwerking tussen kunde en kennis.
Tussen de leerblokken is er intervisie met elkaar. Het geheel wordt afgesloten met een eindwerkstuk.

Ervaringen van adviseurs

 • “Ik kan systemisch adviseren goed gebruiken in mijn werk om de adviesvraag goed boven water te krijgen en een beter beeld te krijgen van wat er speelt in een bedrijf.” – Herman
 • “Dankzij systemisch werken breng je alle aspecten die meespelen aan de oppervlakte. Dat geeft veel meer zicht op de echte vragen.” – Veronique
 • “Dit is een verdieping in mijn manier van advies geven, ook dankzij de andere werkvormen.” – Ivo

Programma en data

Intakegesprekken

Blok 1: Anders waarnemen van ieders bijdrage
Jezelf leren kennen in jouw waarom en hoe je die van anderen op tafel krijgt
21-22 januari 2019
Intervisie               18 februari 2019

Blok 2: Het speelveld en de regels in kaart
Zicht krijgen op de vele systemen en wetten waarin we leven en werken
25 en 26 maart 2019
Intervisie               23 april 2019

Blok 3: De werkelijkheid onder ogen zien
Adviseren vanuit dienstbaarheid aan de werkelijke vraag, niet aan de oplossing
27 en 28 mei 2019
Intervisie               24 juni 2019

 

Blok 4: Veranderingen realiseren
Uitzoomen naar vertrekpunten om effectief te adviseren tot verandering
9 en 10 september 2019
Intervisie              14 oktober 2019

Blok 5: Mijn bijdrage en positie als adviseur
Verdiepend werken in de grilligheid van de klantgesprekken
4 en 5 november 2019

Afronding: Toetsing en Certificaatuitreiking
12 december 2019

De leerblokken zijn van 10.00 tot de volgende dag 17.00.

Locatie

We starten in het Emmaüsklooster, daardoor ben je echt helemaal weg uit de dagelijkse hectiek. Vanuit de serene sfeer van stilte en bezinning werken we aan de verbinding met jezelf en jouw unieke stijl van adviseren.
Voor de volgende blokken wordt in overleg met de deelnemers een passende locatie gezocht.
>> meer informatie over deze locatie

Praktische gegevens

Groep:     10 – 16 personen
Duur:       5 x 2 dagen + 4 keer intervisie
Kosten:   € 3.950,- excl. BTW en excl. accommodatiekosten
Locatie:   Kapucijnenklooster Velp-Grave
Voorovernachting is mogelijk.

Begeleiding

Marlies Bosker is een ervaren trainer en coach in het opleiden van ondernemers en adviseurs. In het handzame boek “Hoe help jij je klant, of juist niet?!” omschrijft ze in vijf heldere stappen de aanpak van ieder goed (advies)gesprek.

An Baert is ervaren in het begeleiden van familiebedrijven vanuit het systemische perspectief. In haar boek “Van Binnenuit” beschrijft zij de vijf stappen van systemisch adviseren.

Deze werkwijzes worden geïntegreerd in deze leergang.   Beide begeleiders kennen de dynamieken van jullie klanten en van familiebedrijven. Met hun aanpak leer je op een speelse manier jezelf en je klant beter te doorgronden en kom je tot verrassende nieuwe perspectieven.

Onze motivatie

An en Marlies willen – net als jij – de ondernemende kracht van familiebedrijven versterken. Veel adviseurs zijn op zoek naar de juiste vragen, handvatten en instrumenten. Daarom zijn Marlies en An op zoek gegaan naar hoe ze adviseurs beter kunnen toerusten. Want de kracht van jou als adviseur zit hoe langer hoe minder in je kennis en adviezen, maar in de dialoog die je op gang weet te brengen. Uitzoomen naar het grotere perspectief toont andere vragen die er vaak meer toe doen. Het helpt je klanten om vanuit andere perspectieven naar hun eigen bedrijf en hun vraagstukken te kijken.

Meld je aan

Dan leer je hoe jij als adviseur de perspectieven van je klant kunt vergroten.