SUBSIDIE VOOR OPLEIDINGEN AANVRAGEN VIA ESF

Opleidingen 21e-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Waarom? Hoe? Wat?

Europa en Vlaanderen willen levenslang leren in alle bedrijven stimuleren en mogelijk maken. Ook in micro-ondernemingen en kmo’s die daar niet altijd de budgetten voor kunnen vrijmaken. Daarom subsidiëren ze met de lopende oproep voor projectvoorstellen opleidingen die zowel door interne als externe lesgevers kunnen gegeven worden. Ook e-learning en learning-on-the-job behoren tot de mogelijkheden. 

De actuele oproep richt zich op kort- en middengeschoolde werknemers (d.i. secundair onderwijs of korter) en ook op hoogopgeleide vijftigplussers.  

Belangrijk voor deze oproep is de focus op 21ste-eeuwse vaardigheden, zodat die breder ingang krijgen binnen de wereld van werk en opleiding. Daarom zijn binnen de oproep enkel opleidingen mogelijk die de competenties in volgende 8 domeinen aanscherpen: 

  1. Digitale geletterdheid 
  2. Communiceren 
  3. Creatief denken en handelen 
  4. Kritisch denken 
  5. Probleemoplossend denken en handelen 
  6. Samenwerken 
  7. Sociale en culturele vaardigheden 
  8. Zelfregulering 

Tot 28/02/2020 kan je een projectvoorstel indienen om subsidie aan te vragen. Je mag maximaal 15 opleidingen opnemen. Na goedkeuring van het voorstel kan je op 01/06/2020 starten voor een periode van 15 maanden (= tot 31/08/2021).  

Ontdek onze opleidingen!

Al onze trainingen kunnen op maat aangepast worden. Ze kunnen dienen voor de private sector, (buiten de ESF-oproep) ook voor overheden en voor (team)coaching.

De duur van de opleidingen varieert tussen een introductieworkshop van enkele uren, een ééndaagse workshop en een driedaagse training.

Contacteer ons voor meer info
of check onze kalender met open aanbod.

Opleidingen in-huis

DOELGERICHTE COMMUNICATIE
VERBINDENDE COMMUNICATIE
TRIGGER LOG
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
DE WERKVLOER SPREEKT
DE WERKVLOER LOST HET OP
ONLINE VERGADEREN
DUURZAAM VERGADEREN
3-WIN FEEDBACK
NEEM JE PLEK IN

DOELGERICHTE COMMUNICATIE

Hoe werkt communicatie eigenlijk? Ontdek de 4 verschillende niveaus van luisteren en gesprekken voeren. Experimenteer met verschillende manieren van feedback geven en ontvangen. Leer hoe je helder je punt kunt maken. Ervaar het verschil wanneer de bedoeling van de vraag die je stelt duidelijk is.  

Opleidingsduur
1 dag of 2 halve dagen 

Domeinen 
2. Communiceren
7. Sociale en culturele vaardigheden

VERBINDENDE COMMUNICATIE

Spanningen en conflicten op de werkvloer kunnen de sfeer echt wel verpesten. Dit heeft zijn impact op prettig samenwerken en productief presteren. Hoe kan je voorkomen dat situaties escaleren, en de continuïteit van een organisatie/afdeling/individu in het gedrang brengen? 

Dankzij verbindende communicatie:
kan een sterk team gebouwd worden,
luisteren collega’s écht naar elkaar,
leren we zorg te dragen voor elkaars behoeftes,
kunnen we ogenschijnlijk tegenstrijdige opinies met elkaar verenigen.

Hierdoor worden spanningen en conflicten een opportuniteit om beter samen te werken.

Opleidingsduur
2 dagen
terugkomsessies mogelijk

Domeinen 
2. Communiceren
5. Probleemoplossend denken
6. Samenwerken
7. Sociale en culturele vaardigheden
8. Zelfregulering

TRIGGER LOG

Een trigger is een sterke emotie die je meer dan 7 seconden overspoelt en van de wijs brengt. Waardoor je anders reageert dan normaal is voor jouw doen. Met de trigger log hou je momenten bij wanneer je door een persoon of situatie getriggerd werd. Met de bedoeling om uit die emoties te leren over jezelf, zodat je hoe langer hoe minder getriggerd wordt.  

Opleidingsduur:
2 uur 
train-de-trainer mogelijk 

Domeinen 
2. Communiceren
7. Sociale en culturele vaardigheden
8. Zelfregulering 

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Als er iets fout gaat is het makkelijkste om te doen: het negeren of de fout (en de oplossing) bij een ander te leggen. Maar wat als je zélf initiatief zou nemen op die momenten? Wat kan je leren uit die situaties, of over jezelf? Door welke bril kijk jij naar de wereld, wat vind jij belangrijk of vanzelfsprekend? Kijken anderen rondom jou op dezelfde manier, of niet? Hoe kan je daarmee omgaan? Waarin ben jij goed, als een vis in het water? Waarin kun jij dus leiderschap opnemen?  

Opleidingsduur
1 basisdag + 1 verdiepingsdag

Domeinen 
2. Communiceren
7. Sociale en culturele vaardigheden
8. Zelfregulering

DE WERKVLOER SPREEKT

Op de werkvloer ligt een schat aan kennis van medewerkers die niet altijd uitspreken waar ze verbeterpunten zien. Door hen in gesprek te laten gaan met elkaar, inspireren ze elkaar en komen alle ideeën en inzichten boven water – ook nieuwe die ontstaan! Uitkomst van de sessie: 1° al deze interessante en nuttige informatie is verzameld, 2° jullie hebben samen bekeken hoe deze dynamiek van suggesties en oplossingen aanbrengen in de toekomst verder kan blijven leven. 

Opleidingsduur
0,5 tot 1 dag (afhankelijk van de groepsgrootte)
vervolgsessies mogelijk

Domeinen
3. Creatief denken en handelen 

DE WERKVLOER LOST HET OP

De dingen lopen niet zoals afgesproken of zoals verwacht. En niemand lijkt er iets aan te doen. Ik wil in actie komen. Dit zijn de stappen die ik zet: Wat is volgens mij het probleem? Wat heb ik al gedaan? Tot waar lukt het mij om het zelf op te lossen? Wat kan ik nog meer doen? Waarbij heb ik hulp of advies nodig? Van wie? Welk soort hulp zoek ik? En welk soort niet? 

Opleidingsduur
0,5 tot 1 dag

Domeinen 
5. Probleemoplossend denken en handelen

ONLINE VERGADEREN

We leven in een maatschappij waarin we hoe langer hoe meer digitaliseren. Zowel in onze privé-tijd als op het werk. We communiceren via facebook en whatsapp. Ook virtueel samenwerken wordt meer en meer ingevoerd. Als je online vergadert, zit niet iedereen in dezelfde vergaderruimte. Iedereen kan van op een andere plek ‘inbellen’ via een eenvoudige app. Dat spaart verplaatsingstijd uit. Maar je maakt best vooraf ook een aantal specifieke afspraken, je gebruikt goede technologische tools en je leert een aantal digitale vaardigheden zoals samen notities nemen tijdens de vergadering.  

Opleidingsduur 
0,5 dag 

Domeinen 
6. Samenwerken

DUURZAAM VERGADEREN,
STAP VOOR STAP DE CULTUUR SWITCHEN

Zeg me hoe je vergadert en ik zeg wat je bedrijfscultuur is. Vind je vergaderen saai of tijdverlies? Is het eenrichtingsverkeer, of wordt iedereen betrokken en gehoord? Wat als vergaderingen productief en nuttig zijn, de betrokkenheid vergroten, onze onderlinge relaties versterken, co-creatie en innovatie uitlokken, en maken dat beslissingen door iedereen gedragen zijn? Deze opleiding biedt praktijken om je vergaderingen opnieuw uit te vinden: 6 tips om je tijd nuttig te gebruiken, 4 stappen om de agenda op te stellen, 6 praktijken om met elkaar om te gaan, 5 types besluitvorming.  

Opleidingsduur
0,5 dag (enkel theorie) 
1 dag (incl. vergadering nieuwe stijl) 
vergadercoachingsessies mogelijk 

Domeinen 
2. Communiceren
4. Kritisch denken
5. Probleemoplossend denken
6. Samenwerken
7. Sociale en culturele vaardigheden
8. Zelfregulering

 

3-WIN FEEDBACK
VOOR DUURZAME EN EFFICIENTE SAMENWERKING

De essentie van feedback op 1 dag zodat je er nooit nog tegenop hoeft te zien. Niet thuis, niet op het werk. Je bekijkt wat feedback opbrengt, voor jezelf, voor de ander(en) en voor het grotere geheel. Je leert hoe je feedback vraagt en geeft. We doen aan ‘speed-backing’. Je werkt met eigen situaties uit je leven en werk. Je geeft en krijgt advies. Je gaat in andermans schoenen staan om je in hun wereld in te leven. Je doet zelf een 4D-scan van een eigen situatie. Op het eind van de dag beslis je welke manier het best bij jou past. 

Opleidingsduur
1 dag of 2 halve dagen 

Domeinen
2. Communiceren
4. Kritisch denken
6. Samenwerken
7. Sociale en culturele vaardigheden

NEEM JE PLEK IN

Wil je opkomen voor wat jij belangrijk vindt? Wil je vaker neen durven zeggen? Tijdens deze tweedaagse workshop – met of zonder paarden – experimenteren we met verschillende hulpmiddelen om je kracht te ontdekken, en om je balans terug te herstellen. We ontwikkelen voor elke deelnemer een persoonlijke strategie die voor jou werkt, met concrete handvaten die je in je dagelijks leven kan toepassen. 

Opleidingsduur
2 dagen

Domeinen
8. Zelfregulering

eLEARNING

KLANTGERICHTE COMMUNICATIE
ONLINE VERGADEREN

KLANTGERICHTE COMMUNICATIE

Bouwen aan je eigen goede reputatie en die van je team, afdeling of bedrijf. Door te letten op hoe je je gedraagt, wat je uitstraalt, en wat je zegt – met of zonder woorden. De klant aangenaam verrassen doordat je zijn (soms foute) verwachtingen doorbreekt of overtreft. Stress- en conflictsituaties herkennen en gepast reageren zodat ze niet uit de hand lopen. Op een klantvriendelijke manier klachten ontvangen. 
In deze eLearning bepaalt de deelnemer zelf wanneer hij de informatie doorneemt. 

Opleidingsduur 
3 uur

Domeinen 
1. Digitale geletterdheid
2. Communiceren
7. Sociale en culturele vaardigheden

ONLINE VERGADEREN

We leven in een maatschappij waarin we hoe langer hoe meer digitaliseren. Zowel in onze privé-tijd als op het werk. We communiceren via facebook en whatsapp. Ook virtueel samenwerken wordt meer en meer ingevoerd. Als je online vergadert, zit niet iedereen in dezelfde vergaderruimte. Iedereen kan van op een andere plek ‘inbellen’ via een eenvoudige app. Dat spaart verplaatsingstijd uit. Maar je maakt best vooraf ook een aantal specifieke afspraken, je gebruikt goede technologische tools en je leert een aantal digitale vaardigheden zoals samen notities nemen tijdens de vergadering. In deze eLearning bepaalt de deelnemer zelf wanneer hij de informatie doorneemt. 

Opleidingsduur
3 uur

Domeinen
1. Digitale geletterdheid
6. Samenwerken

Meer info?

Heb je interesse om een subsidiedossier in te dienen en ons te vragen voor een opleiding, mail ons op belgium@percolab.com. We bekijken dan samen wat we kunnen aanbieden in jullie context en wat aansluit bij jullie behoeften.