AANBOD voor organisaties

Maatwerk voor pionierbedrijven en -organisaties
op het snijpunt van ondernemerschap en maatschappelijke impact

  • Ben je op zoek naar vernieuwende methodieken om (tele)werk te organiseren?
  • Ben je een pionier in het bedrijfsleven en ben je op zoek hoe je je sociale en maatschappelijke impact kan vergroten?
  • Ben je een pionier in de culturele of sociale sector en wil je jullie organisatieprocessen beter afstemmen op de waarden waar je voor staat?
  • Overzie je een heel maatschappelijk systeem en zie je de nood aan (beter) overleg tussen individuen en organisaties om hun echte maatschappelijke impact te realiseren?

Perco-brainstorm

Met deze brainstorm trekken we jullie bestaande denkpistes open en kijken we naar andere mogelijkheden die er zijn en die jullie nog niet gezien hebben.  

Meer brainstorm

Horizontale manieren van werken implementeren

Het effect is dat er meer betrokkenheid, meer eigenaarschap, meer engagement en meer capaciteit ontstaat.

Meer horizontaal

Multistakeholderparticipatie

Essentieel is het ontwerpen van een proces dat de kwaliteit van de gesprekken en de kwaliteit van de relaties tussen de betrokkenen garandeert.

Meer participatie

Inspirerende, interactieve conferenties

In plaats van consumenten worden de deelnemers actieve betrokkenen die  tegelijkertijd leren hoe zelf-organisatie voelt en er kan uitzien.

Meer interactie

Online en offline gemeenschap/ community bouwen

Essentieel in het sociale veld is dat de kwaliteit van de relaties tussen de mensen de kans verhoogt dat nieuwe ideeën en projecten ontstaan. 

Meer community

Werken aan SDGs

In 2015 ontwikkelden de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDGs) om de duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 wereldwijd te behalen.

Hoe ga je hier als bedrijf participatief en efficiënt mee aan de slag?

Meer SDGs

Heb je een specifieke vraag?